Położnictwo

Profesjonalne prowadzenie ciąży  przez lekarzy specjalistów Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Specjalistycznego  im. St. Żeromskiego w Krakowie.

  • przygotowanie do ciąży - poradnictwo przedkoncepcyjne
  • wizyty w ciąży zgodnie z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
  • ultrasonografia płodu 2/ D, 3/D, 4/D - możliwy zapis DVD
  • kardiotokografia
  • przygotowanie do porodu siłami natury oraz przez cięcie cesarskie, zgodnie z zasadami Fundacji "Rodzić po Ludzku" obwiązującymi w Szpitalu im. St. Żeromskiego w Krakowie
  • opieka poporodowa, poradnictwo laktacyjne
Script logo